PROGRAMA DE ACCIÓNS FORMATIVAS PARA P.A.S.

A ORDENACIÓN DAS ENSINANZAS UNIVERSITARIAS OFICIAIS
Horario: 8.30-10.30 (Facultade de Química (Sala de Xuntas))

Relación de Admitidos
D.N.I. NOME
15377070

CASTRO LOSADA IGNACIO

36073932

COMESAÑA PEDREIRA XOAN ANTON

32637188

DOCE SEOANE BENITO

44445470

FERNANDEZ PEREZ IVAN

34947546

GOMEZ QUELLE PABLO

33846506

GONZALEZ FERREIRO EDUARDA

76357287

GONZALEZ RODRIGUEZ BERTA

52456648

GRELA PIÑEIRO DOLORES

32800437

HERVES SAYAR M ESTHER

32631889

LAMAS ALVARIÑO JESUS JUAN

35248624

LOPEZ ARCA MIGUEL ANGEL

36104619

LOPEZ GONZALEZ ROSA MARIA

33253598

MUÑOZ SANROMAN M ESPERANZA

33289438

PEREZ DOCE JOSE ARTURO

32645214

PITA CAINZOS ELISA ANA

32642206

RODEIRO PICO MARIA REMEDIOS

34988719

RODRIGUEZ VALEIRAS TRINIDAD

33246613

SALGADO GOMEZ M CARMEN

33826489

SANCHEZ CARRERA VICENTE

33246447

SEIJAS REY ANA MARIA

33308948

VALLEDOR NUÑEZ RAQUEL

33275667

VARELA SEÑARIS MERCEDES

33251615

VIEITES TORREIRO DOLORES

33276806

VILAS SANCHEZ M. CARMEN


Relación de Solicitantes Excluidos
D.N.I. NOME MOTIVO
 33331875

 ALVAREZ ARIAS ROCIO

 Aplicación da norma 3.4.1

 33277998

 BOQUETE BOTANA MANUEL

 Aplicación da norma 3.4.1

 34573358

 CUEVAS VILLAR MERCEDES DE LAS

 Aplicación da norma 3.4.1

 33254499

 FABEIRO DOSIL AMALIA

 Aplicación da norma 3.4.1

 33329353

 FERNANDEZ URIA MARIA ISABEL

 Aplicación da norma 3.4.1

 44807249

 GARCIA ANGULO MINIA

 Aplicación da norma 3.4.1

 76358954

 GARCIA LOPEZ SAGRARIO

 Non pertencer ó colectivo ó que vai dirixido

 78790579

 LAMELA CAMBEIRO NOELIA

 Aplicación da norma 3.4.1

 50839749

 LOPEZ GOMEZ CAROLINA

 Non pertencer ó colectivo ó que vai dirixido

 76707368

 MARTINEZ BALDONEDO ANA M.

 Aplicación da norma 3.4.1

 33275478

 MOREIRA FIGUEIRAS M CARMEN

 Aplicación da norma 3.4.1

 33272018

 MUÑOZ SAGASTA FERNANDO

 Aplicación da norma 3.4.1

 09367648

 NEIRA DIAZ MERCEDES

 Aplicación da norma 3.4.1

 44839335

 NIETO MALLO PABLO

 Aplicación da norma 3.4.1

 78787979

 PEREZ GUIMAREY M BERTA

 Aplicación da norma 3.4.1

 33235166

 SANTOS VIGO EMILIO

 Aplicación da norma 3.4.1

 76813699

 SIEIRO NEGRO ELENA

 Aplicación da norma 3.4.1

 34919278

 VAZQUEZ DOCAMPO JOSEFA

 Renuncia

 34597145

 VAZQUEZ PAZ OLGA MARIA JESUS

 Renuncia

 33277061

 VIDAL FERRO VICTORIA

 Non pertencer ó colectivo ó que vai dirixido


Páxina anteriorPáxina Inicial Formación

Enviar correo ó Servicio de P.A.S.